Utbildning

Jag blev i december 2023, av Callahan Techniques TFT Thought Field Therapy®, Certifierad utbildare inom TankeFältTerapi Algoritm (originalet inom tapping-tekniken).
Läs mer på https://tfttapping.com/tft-algo/
Under 2024 kommer jag att hålla utbildningar i TankeFältTerapi Algoritm.
TFT är, förutom en fantastisk behandlingsmetod vid olika former av psykisk ohälsa, ett utmärkt komplement till alla typer av friskvård och alternativmedicinska behandlingar, samt vid egenvård av t.ex. stress, oro, fobier, m.m.
Du är varmt välkommen att redan nu skicka en, icke bindande, intresseanmälan eller få mer information om TFT Algo-utbildningen.
Kontakta mig via mail på ann-margret@tftmalardalen.se
Varmt välkommen att höra av dig!
Ann-margret LövlingTFT-Adv

Tidigare utbildningar inom TFT mm
Min grundutbildning i TFT-algo gick jag 2004 och
Vidareutbildningen i TFT-diagnostics fick jag genom Joanne och Roger Callahan 2007.
I november 2023 uppdaterade jag den utbildningen, hos Callahan Techniques Ltd med Joanne Callahan som lärare, med de senaste rönen inom TFT Diagnostic.
I november 2011 utbildade jag mig till TFTs högsta utbildningsnivå, Advanced/VT, genom Dr Colin Barron. Dr Barron är en av dem i Europa som har den längsta och mest gedigna erfarenheten av att arbeta med TFT, men som nu fokuserar på sin karriär som författare.
I januari 2024 förnyade jag ovanstående utbildning och min legitimation, som ger rätt att inneha titeln TFT Adv, med de senaste och uppdaterade forsknings- och kunskapsnivåerna inom Thought Field Therapy Advanced/VT.
Och i december 2023 blev jag, av Callahan Techniques TFT Thought Field Therapy®, Certifierad utbildare inom TankeFältTerapi Algoritm (originalet inom tapping-tekniken).
Läs mer på https://tfttapping.com/tft-algo
I juni 2008 var jag klar med den 2-åriga deltidsutbildningen i Basmedicin på Nei Jing-Akademin i Enköping. (Motsvararande 60 högskolepoäng)
Jag har också kompletterat min TFT-utbildning med ett antal kurser i psykologi på Mälardalens högskola, www.mdh.se (Totalt 157,5 högskolepoäng, vilket innebär att jag har läst alla kurser till en Beteendevetar-examen, men jag har inte skrivit den avslutande C-uppsatsen).