Boktips!

Nu finns Robert L Brays bok: NOW – No Open Wounds – Heal Traumatic Stress NOW på svenska!
Läs mer på och köp boken på
https://www.adlibris.com/se/bok/now-no-open-wounds-9789174631708

Boken, NOW No Open Wounds, med underrubriken Med TankeFältTerapi läker du dina sår, ger en grundläggande beskrivning av traumatiska stressreaktioner och hur man steg för steg läker sina traumatiska sår. I den här boken får man lära sig hur man med en effektiv och säker teknik, enkelt och utan läkemedel, kan eliminera starka, överväldigande känslor. Man får hjälp att, med en heltäckande strategi, hantera de intensiva känslor som har uppstått i samband med starka traumatiska livshändelser. Dr Bray guidar läsaren genom grunderna i TankeFältTerapi så att läsaren omedelbart kan få uppleva en lägre intensitet i sina svåra och jobbiga känslor. Genom NOW-metoden får man sedan hjälp att uppnå en fullständig läkning av de traumatiska såren. TFT och NOW-metoden kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt och boken ger därmed läsaren möjlighet att med kraft och empowerment själv ta en aktiv roll i sin läkningsprocess. Dr Robert Bray visar med tydliga beskrivningar, och på ett övertygande och pedagogiskt sätt, hur man steg-för-steg behandlar effekterna av traumatiska stressreaktioner och hur läkningsprocessen går till. Dessa instruktioner kompletteras med fallbeskrivningar som inkluderar både teoretisk och praktisk information.

Den här boken är ett praktiskt och heltäckande verktyg för traumabehandling och krishantering, både för specialister och för dem som söker effektiv behandling för sin egen psykiska hälsa. Alla som arbetar med krishantering, socialt arbete, psykisk hälsa och i stödgrupper kan lära sig viktiga tekniker från boken och tillämpa dessa omedelbara, framgångsrika och läkande strategier med livsavgörande resultat. Boken är en stor resurs i arbetet med att förbättra den psykiska hälsan!

Robert L. Bray – San Diego, USA, har över 40 års erfarenhet av socialt arbete inkluderande trauma- och krisbearbetning. När Dr Bray i boken beskriver sin NOW-modell och hur man använder TankeFältTerapi, så bidrar hans egna djupa och personliga erfarenheter från att arbeta med kris och trauma till att ge en god bild av hur läkningsprocessen efter en traumatisk stressreaktion framskrider. Förutom i arbetet på sin mottagning, där han möter klienter med varierande grad av stress- och traumarelaterade problem, har Dr Bray som volontär deltagit på många olika katastrofområden som t.ex. efter orkanen Katrina i New Orleans, 2005.

Så här skriver Dr Bray själv om sitt arbete och sin bok på websidan, rlbray.com: ”Välsignelsen i mitt arbete ligger i att varje möte med mina medmänniskor ger mig så mycket mer tillbaka. Varje gång jag möter en annan person, lär jag mig något om mig själv, hur vi kan hjälpa varandra och om den fantastiska mångfald av känslor och sinnesförnimmelser som finns i livet. Och varje relation fyller mig med hopp och kärlek. Med denna bok vill jag förmedla all denna kärlek till dig. I den finns allt du behöver veta om traumatiska stressreaktioner och hur du steg för steg når återhämtning och läkning.”

Från Västerås Tidning: ”Ann-margret Lövling har översatt boken No Open Wounds Heal Traumatic Stress NOW, Complete Recovery with Thought Field Thearpy. Den är ursprungligen skriven av Robert L. Bray.
Boken ger en god vägledning i hur man med hjälp av bland annat TankeFältTerapi kan hjälpa sig själv att må bättre efter att ha upplevt olika traumatiska händelser, samt vid annan psykisk ohälsa.
Med tanke på den alltmer ökande psykiska ohälsan i samhället och då främst bland ungdomar, kan den här boken vara ett värdefullt hjälpmedel för de som mår dåligt psykiskt men också för vänner, anhöriga och för alla som arbetar med att hjälpa och stötta sina medmänniskor, säger hon.”