The Callahan Techniques® Thought Field Therapy® (TankeFält Terapi) har utarbetats och utvecklats av Dr. Roger J. Callahan, klinisk psykolog från USA. Han var en av pionjärerna inom hypnosforskningen och en av de först att använda kognetiv beteendeterapi. Roger Callahan har i hela sitt yrkesverksamma liv strävat efter att utveckla nya och mer effektiva metoder för att lösa psykologiska problem. Se www.tftrx.com

Utbildningen inom The Callahan Techniques® Thought Field Therapy® sker i 3steg.


Steg 1 är en utbildning på Algoritm-nivå - där du får lära dej de grundläggande teorierna bakom TFT, samt får träning i att använda Algoritmerna, behandlingssekvenserna. En Algoritm är en sekvens av lätta "knackningar" med fingertopparna på olika meridianpunkter beroende på vilket problemområde som skall behandlas. Dessa Algoritmer ger mycket goda behandlingsresultat i upp till 80% av de behandlade fallen när det gäller:

Smärta • StressÅngest • Fobi • Trauma • IlskaSorgDepression • Sömnsvårigheter

TFT-terapeuter med Algoritmutbildning har rätt att använda TFT Alg i sin titel.

Steg 2 innehåller utbildning i effektiva tekniker för att diagnostisera och behandla komplexa problem. Utbildningen leds av Dr Roger J. Callahan eller av en av honom personligt utbildad VT-terapeut. Utbildningen i Thought Field Therapy® Diagnostician ger TFT-terapeuten rätt att använda TFT Dx i titeln.

Steg 3 innebär en avancerad utbildning i att behandla med Voice Technology. Terapeuter med utbildning i Voice Technology, har titeln TFT VT. F.n. finns det, förutom Marie Holmberg och Ann-margret Lövling, bara två TFT VT till i Norden och det är Annette Forsdal Halvorsen och Stein Lund Halvorsen i Norge - läs mer om Anette, Stein och TFT Akademiet i Norge här.

För mer information och bokning av TFT-behandling, välkommen att kontakta oss - se startsidan.
Vill du utbilda dig till TFT-terapeut?
Välkommen till TFT Mälardalen
Internationella utbildningar i CT TFT hittar du under länken http://www.rogercallahan.com/training.php
Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida