Välkommen till TFT Mälardalen
Pirjo Linna Avarre TFT Alg

Pirjo Linna Avarre

Årets Rotary Coach 2010! Årets nyföretagarmentor i Stockholms län 2010!

Ärenden som ligger mej varmt om hjärtat och som jag har goda kunskaper om och lång erfarenhet av är utsatta tonåringar i akuta kriser samt flyktingfrågor bl.a. när det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Sedan 20 år tillbaka är jag jour-, avlastnings- och familjehemsförälder. Under 1990-2000 -talet har jag också haft uppdrag under 10 år som stödperson inom rätts-psykiatrin. Därutöver har jag engagerat mig i brottsofferjouren i Södertälje som stödperson. Nuvarande uppdrag: Ledamot i Förvaltningsrätten (Migrationsdomstolen) i Stockholm.

Tidigare under 15 år har jag varit anställd som sakkunnig i Riksdagen med inriktning på bl.a. främlingsfientlighet, asyl- och flyktingfrågor.Jag är konsult i frågor som berör Utlänningslagen och flyktingfrågor samt om värdegrundsfrågor som berör främlingsfientlighet, diskriminering och brott mot mänskliga rättigheter. I juni 2011 blev jag Etableringslots för nyanlända i Södertälje.

Med TankeFältTerapi har jag fått ett hjälpmedel som ger mig möjlighet att ge god lindring från stress och oro efter traumatiska upplevelser som t.ex. ensamkommande flyktingbarn bär med sig. Utöver TFT erbjuder jag Reiki-healing. Inte sällan har en kombination av TFT och healing, lugnande och rogivande inflytande på klienter med en stressig och orolig bakgrund.

Under 2011 har jag tillsammans med en coach-kollega Desirée Kraft, utvecklat ett nytt coachingprogram, Mind Ki, som bl.a. innehåller TFT. Vi arbetar mycket med visualiseringar. Som coach har jag arbetat ideellt bl.a. som lagledare och mental coach inom juniorhockeyn i Södertälje.

Under 2012 har jag avvecklat min verksamhet och är
projektledare i Huddinge kommun sedan 2012.

epost: pirjo.linna@telia.com eller på mobil: 070-758 99 73

Varma hälsningar

Pirjo

Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida