The Callahan Techniques® Thought Field Therapy® CT-TFT är utvecklad av Dr. Roger Callahan (RC), klinisk psykolog med 50 års erfarenhet. Roger Callahan var en av de första som arbetade med KognitivBeteendeTerapi och han är en av pionjärerna inom hypnosforskningen i USA och har i hela sitt liv varit mycket intresserad av att hitta nya, mer effektiva behandlingsmetoder mot psykologiska problem. I dag leds utvecklingen av  TFT av äkta paret Joanne och Roger Callahan.

Det hela startade 1980, då Roger Callahan prövade att hjälpa sin klient Mary genom att sammanföra samtalsterapi och de kunskaper han inhämtat från en utbildning i meridianlära och Kinesiologi. Mary led av svår vattenskräck, bara tanken på vatten gav henne ångest och ont i magen. RC prövade att knacka lätt på magmeridianen, som slutar nedanför ögat, medan Mary fokuserade på sina känslor. Plötsligt sa hon: "It's gone." Därefter gick hon mot RC´s simbassäng och skvätte vatten i ansiktet, helt utan rädsla och sin vanliga smärta i magen. Sedan den dagen har Mary varit helt fri från sin vattenskräck och har inte heller behövt upprepa behandlingen. Detta var förståeligt nog väldigt märkligt både för henne och för Roger Callahan själv.

Händelsen medförde att Callahan började studera om fler punkter på meridianerna kunde ge liknande resultat. Den metod vi använder oss av idag tog honom många år att utveckla.

Idag har metoden som han har skapat hjälpt mer än 10.000 människor att bli kvitt sina tidigare ”olösliga” psykiska problem. TFT används idag, i många länder, av psykologer, psykiatriker, läkare, homeopater, akupunktörer, kinesiologer, tandläkare, socialarbetare och sjuksköterskor m.fl

Det har dock tagit tid att nå ut med metoden. Att en så enkel metod skulle kunna hjälpa mot svåra problem och problem som klienten kanske har haft under många år, kan verka mycket märkligt.

Men det fungerar!


För mer information och bokning av TFT-behandling, välkommen att kontakta oss -
se under kontakt.

 

 

Historien bakom TFT!
Välkommen till TFT Mälardalen
Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida