Välkommen till TFT Mälardalen

Ann-margret Lövling TFT Adv/VT         NYHET! Nu med MI-coachning läs mer här

Stress, oro och sömnsvårigheter.....      

.. är problemområden som nästan alla känner av i dagens samhälle.

Under mina 8år som TankeFältTerapeut har jag fått en stor erfarenhet av att ge hjälp och vägledning i frågor som rör den stressade nutidsmänniskans möjlighet att få ihop sitt livspussel.

Min grundutbildning i TFT gick jag 2004 och vidareutbildningen i diagnostics fick jag av Joanne och Roger Callahan 2007. I juni 2008 var jag klar med min 40-poångsutbildning (motsvarar nuv.. 60 högskolepoäng) i basmedcicin på Nei Jing-Akademin i Enköping. I november 2011 erhöll jag TFTs högsta utbildningsnivå, Advanced/VT, genom Dr Colin Barron. Dr Barron är en av dem i Europa som har den längsta och mest gedigna erfarenheten av att arbeta med TFT. Jag har också läst psykologi på Mälardalens högskola, www.mdh.se Det som återstår av min utbildning är att skriva min C-uppsats med rubriken: "Tanke Fält Terapi - en effetktiv behandlingsmetod vid psykisk ohälsa?" Under 2011 har jag också utbildat mej i MI (Motiverande Samtal) med med komplettering och fördjupning under 2012.

Vad är TankeFältTerapi, TFT?
TFT är en bro mellan österländsk kunskap om kroppens energisystem och västerländsk kognitiv psykologi. TankeFältTerapi är inte en traditionell samtalsterapi så som vi är vana att uppleva den. Om du har problem som tynger dig och som du har svårt att se en lösning på - så kan TFT vara till stor hjälp. Jag får ofta höra, som en naturlig reaktion efter ett avslutat behandlingstillfälle som har handlat om oro, rädsla och stress över något att: “Nu ser jag mycket klarare på situationen – det känns mycket bättre nu!” Lösningen på problemet finns oftast inom dig själv och TFT hjälper dig att se den lösningen. Med hjälp av din berättelse, som inte behöver vara detaljerad, ställer jag varsamt frågor som hjälper dig att fokusera tankarna på det som oroar och stressar dig, samtidigt som du, efter enkla instruktioner från mig, stimulerar/knackar (från engelskans tapping) lätt på olika meridianpunkter enligt ett visst mönster.

Självhjälpsverktyg
Du får också från terapitillfället med dig din egen personliga stresshanteringskod så att du sedan kan hjälpa dig själv när du upplever stressiga och oroliga situationer.
Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa dig.

TFT är en beprövad terapimetod baserad på goda resultat och har utvecklats genom praktisk erfarenhet under närmare 30 år. Tiotusentals terapeuter världen över använder metoden idag. Upp till 70 - 80 % av dem som har fått TFT-behandling uppger att de har fått en betyande lindring av sina besvär.

Priset för en terapiträff med mig är 900 kr inkl. moms. Under oktober får du 200:- i rabatt när du bokar tid via Boka direkt. Klicka på den gröna "Boka tid"-knappen nedan.


En terapiträff omfattar 1 - 1,5 timme, till den första träffen bör du sätta av närmare 2 timmar.
I de allra flesta fall behövs inte mer än 3 -5 behandlingstillfällen.

Jag har min mottagning på Skjutbanegatan 8B i Västerås.

Med Voice Technologie går det också mycket bra ett få TFT-behandling via telefon –
kontakta mig så berättar jag mer

Varmt välkommen!

Ann-margret Lövling
TankeFältTerapeut Advanced - Voice Technologie

epost: ann-margret@tftmalardalen.se

tel: 021-13 15 13,  070-642 57 19

Vad är TFT? Få behandling TFT från början Kontakt Utbildning Samarbete Etiska regler Startsida